En katalysator för stadsutveckling

Birthe & Per Arwidssons stiftelse bildades 2014 på initiativ av Per Arwidsson och Birthe Hallin-Olsen i syftet att skapa en fristående organisation med uppgift att utveckla och stärka samverkansformerna i fältet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Stiftelsen arbetar strategiskt med stadsutveckling och fungerar som en katalysator i samverkansprocesser.

Birthe & Per Arwidssons stiftelse avser att utveckla och driva nya former av värdeskapande stadsutvecklingsprojekt, ge förutsättningar för samtal, diskussioner och utrymme för kreativt tänkande kring hur vi formar våra stadsmiljöer med skönhet, hållbarhet och ändamålsenlighet för ökad livskvalitet, nu och i framtiden.

 

Bostadsbrist, segregation och hållbar stadsplanering är några av utmaningarna som Sveriges samhällsbyggare, tjänstemän, arkitekter och politiker brottas med idag. Konferensen Arwidsson Talks sätter dessa frågor i fokus den 18 april på Moderna Museet i Stockholm. Läs mer under fliken Projekt/Arwidsson Talks eller klicka här för att läsa programmet och boka biljett.