Om stiftelsen

Birthe & Per Arwidssons stiftelse arbetar för att skapa förutsättningar för nya typer av utforskande och framåtsyftande möten mellan allmänhet, stadsbyggare, arkitekter, planerare, politiker och näringsliv. Stiftelsen ska fungera som ett fristående kunskapsgenererande nav genom att identifiera och aktivt driva frågor inom stadsbyggnadsfältet i vid mening. Avsikten är att åstadkomma en plattform där olika aspekter av miljöskapande kan undersökas och diskuteras på ett konstruktivt sätt till gagn för alla som lever och vistas i vår byggda verklighet.

 

”Under mina 35 år inom bygg- och fastighetsbranschen har jag känt ett ständigt växande behov av att få alla de olika discipliner som verkar där att närma sig varandra. Ska vi kunna åstadkomma livskraftiga, ekonomiskt överkomliga och trivsamma miljöer där människors välbefinnande står i centrum krävs konstruktiva diskussioner – även kring det som uppfattas som konfliktpunkter – och samverkan av ett nytt slag. Det är mot den bakgrunden min livskamrat Birthe och jag beslutat oss för att skapa Birthe och Per Arwidssons stiftelse. För oss handlar det om en långsiktig vision om att bejaka våra hjärtefrågor kring konst, arkitektur och miljöskapande, baserat på humanism i vidare mening”

Per Arwidsson vid introduktionen av stiftelsen i oktober 2014.