Organisation & Styrelse

Stiftelsens arbete regleras genom ett stiftelseförordnande med bilagda stadgar och tillämpningsföreskrifter daterat 2014-06-18. Tillsynsmyndighet för stiftelsen är Länsstyrelsen i Stockholms län. För skötseln av stiftelsen och dess angelägenheter ansvarar en styrelse. Denna tillsätts av stiftaren Per Arwidsson och utgörs av honom, tidigare stadsarkitekten i Stockholm, arkitekt SAR Karolina Keyzer, tidigare chefen för Kungl. Djurgårdens förvaltning Gunnar Haeger, tidigare styrelseordföranden i KPMG Sverige, ekonomen Carl Lindgren, chefen för Stockholm Konst och Liljevalchs konsthall Mårten Castenfors samt arkitekturhistorikern, tidigare sekreteraren i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, fil.dr. Martin Rörby. Ordförande är Per Arwidsson.