Samverkan med kommuner

Birthe & Per Arwidssons stiftelse utvecklar nyskapande strategiska och katalytiska samverkansmetoder. Stiftelsen söker samverkan med kommuner som vill arbeta innovativt för att effektivt avgränsa och strukturera utmaningarna i dagens problemdrivna stadsbyggnadsprocesser. Genom ett holistiskt synsätt och gränsöverskridande samarbete mellan akademi, näringsliv, kultur och offentlig sektor utvecklas nya samverkansmetoder som kan förenkla och ligga till grund för en positiv samhällsutveckling. Stiftelsens mål är att inspirera, medverka till och sprida ny kunskap kring innovativa stadsutvecklingsfrågor.