Arwidsson Talks är Arwidssonstiftelsens plattform för samtal, debatt och ny kunskap. Varje år presenterar vi Arwidsson Talks – en internationell och multidisciplinär konferens som presenterar innovativa idéer och nyskapande projekt inom stadsplanering och hållbar samhällsutveckling. Konferensen samlar forskare, arkitekter, byggare, tjänstemän, konstnärer, fastighetsutvecklare och politiker för samtal om hur vi bygger framtidens inkluderande och hälsosamma städer för alla.

Syftet är att presentera goda exempel, innovativa lösningar och inspirerande visioner, som uppmuntrar till samtal och samverkan mellan yrkesgrupper och branscher inom stads- och samhällsutveckling.

2018 ägde Arwidsson Talks rum på Moderna museet.