Kansli

Birthe & Per Arwidssons stiftelses operativa arbete leds i enlighet med stiftelsens stadgar av verksamhetschef, Veronica Hejdelind med Martin Rörby som senior rådgivare.