Organisation & Styrelse

För stiftelsens verksamhet ansvarar en styrelse som består av stiftaren Per Arwidsson tillika ordförande, arkitekt Karolina Keyzer, tidigare chefen för Kungl. Djurgårdens förvaltning Gunnar Haeger, tidigare styrelseordföranden i KPMG Sverige, ekonomen Carl Lindgren, chefen för Stockholm Konst och Liljevalchs konsthall Mårten Castenfors samt arkitekturhistorikern, tidigare sekreteraren i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, fil.dr. Martin Rörby.

Styrelsen sammanträder var tredje månad samt vid behov. Styrelsen har en strategisk, beslutsfattande och rådgivande funktion. Ledamöterna kan även, i mån av tid, delta i arbetsgrupper för vissa av stiftelsens projekt, som rådgivande och/eller utförande.

Arwidssonstiftelsens operativa arbete leds i enlighet med stiftelsens stadgar av en verksamhetschef, Veronica Hejdelind. Styrelseledamot Martin Rörby innehar en tjänst som senior rådgivare. Verksamhetens ekonomi hanteras av styrelseledamoten Carl Lindgren.