Karolina Keyzer

Karolina Keyzer, ledamot, f. 1966, tog sin arkitektexamen på KTH och har tidigare arbetat som praktiserande arkitekt på Ove Hidermark Arkitektkontor, Rosenbergs Arkitektkontor och Wingårdh Arkitektkontor, där hon ledde arbetet med det prisbelönta Victoria Tower. Åren 2010-2016 var hon stadsarkitekt i Stockholm, där hon i sitt arbete hade särskilt fokus på hur kvaliteten på byggnader och stadsrum kan höjas, vilket bl.a. resulterade i Stockholms första arkitekturpolicy, Arkitektur Stockholm. Idag driver hon den egna arkitektfirman OKK+ (Office Karolina Keyzer + Friends). Hon är ofta anlitad som jurymedlem samt sitter i Utbildningsrådet för KTH A samt i styrelsen för Färgfabriken.