Veronica Hejdelind

Veronica Hejdelind, anställd, f. 1971, har en fil.kand i konstvetenskap och en M.A i Museum Studies från Reinwardt Academie, Nederländerna. Hon har tidigare arbetat som intendent på Nationalmuseum, Publikchef på ArkDes (fd Arkitekturmuseet) och projektledare på Utopia Arkitekter. Veronica Hejdelind är stiftelsens Verksamhetschef.