Social hållbarhet – planera

Social hållbarhet – PLANERA. Vad menar vi egentligen med social hållbarhet? Hur kan arkitektur och stadsplanering skapa sociala värden? Och går det verkligen att bygga bort orättvisor? I del 1 om social hållbarhet pratar vi om vad social hållbarhet kan bidra med i stadsutvecklingen och vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Gäster i programmet

Karin Ahlzén

Karin Ahlzén

Karin Ahlzén arbetar på exploateringskontoret i Stockholms stad och är projektchef för Fokus Skärholmen, ett stadsbyggnadsprojekt med tydligt målsättning på att utveckla social hållbarhet. Läs mer

Finn Williams

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Finn Williams

Finn Williams tillträdde som stadsarkitekt i Malmö augusti 2021 och har tidigare varit verksam som stadsplanerare i London och är medgrundare till den ideella organisationen Public practice som vill stärka offentlig sektor och öka kompetensen hos tjänstemän inom stadsplanering. Läs mer

Lena Halldenius

Lena Halldenius

Lena Halldenius är professor i mänskliga rättigheter på Lunds universitet och forskar om  politisk filosofi och filosofihistoria. Hennes senaste forskningsprojekt handlar om hur det kontantlösa samhället påverkar socialt utsatta grupper. Läs mer

 

Ida-Maria Classon Frangos

Ida-Maria Classon Frangos

Ida-Maria Classon Frangos är stadsplanerare på landskapslaget i Stockholm med särskilt fokus på social hållbarhet i stadsutveckling. 2019-2020 var hon utlånad till regeringskansliet som utredningssekreterare för rapporten Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering som släpptes maj 2021.