Pressmeddelande 2018-10-02

Nytt journalistpris i Olle Bengtzons namn

Arwidssonstiftelsen instiftar ett nytt pris för journalister. Olle Bengtzon-priset ska uppmuntra och stödja en beskrivande, granskande och folkbildande samhällsjournalistik om vår byggda miljö, inspirerat av Expressens legendariske reporter Olle Bengtzon (1919–2009).

– I en tid präglad av bostadsbrist och intensivt byggande, saknar jag ofta Expressens samhällsreporter Olle Bengtzon. Han skrev om bostadsfrågan och samhällsbyggandetpå ett för allmänheten engagerande och lättbegripligt sätt. Medborgarens perspektiv var alltid i fokus. Hans penna var vass, ofta med udden riktad uppåt. Vi behöver journalistik i Olles anda: en röst som ökar allmänhetens förståelse för det som byggs och hur det påverkar våra liv.” säger Kerstin Brunnberg, journalist.

Olle Bengtzon var samhällsreporter på Expressen under1950–1980-talen. Hans artiklar som belyste stadsomvandling, bostadsbyggande och infrastrukturprojekt utifrån medborgarens perspektiv fick stort genomslag.

– Vi hoppas att priset får fler journalister, gärna på lokal nivå, att skriva om och granska bostadsfrågan, stadsplaneringen och samhällsbyggandet. Vi vill också uppmuntra och stödja de som redan gör jobbet. För Arwidssonstiftelsen är detta en demokratifråga. Om vi kan få fler att förstå och intressera sig för det som byggs kan fler vara med och påverka,säger stiftelsens verksamhetschef Veronica Hejdelind.

Arwidssonstiftelsen verkar för att utveckla och stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Stiftelsen bildades 2014 av Per Arwidsson, grundare och ägare av fastighetsbolaget Arwidso, tidigare Granen och hans livskamrat Birthe Hallin-Olsen. Arwidssonstiftelsen driver kunskapsplattformen Arwidsson Talks, finansierar en ny professur i tillämpad stadsbyggnad på KTH och arbetar i olika samverkansprojekt.

Olle Bengtzon-priset delas ut för första gången den 22 februari 2019, den dag Olle skulle fyllt 100 år. Priset ges till en journalist, eller grupp som samarbetar journalistiskt, som i likhet med Olle Bengtzon beskrivit, granskat och ökat intresset hos allmänheten för samhällsbyggnad och dess konsekvenser. Prissumman är 75 000 kr och kommer att delas ut årligen. Sista ansökningsdag är 15 januari 2019.

Ansökan kommer att behandlas av en jury som består av; Sara Bengtzon, representant Olle Bengtzons familj; Kerstin Brunnberg, journalist; Veronica Hejdelind, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen; Jonas Nordling, ordf. Journalistförbundet och bostadsreporter samt Sara Meidell, kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren och mottagare av Sveriges Arkitekters kritikerpris 2015.

Ladda ned som PDF-fil