Arwidsson Talks

 

Vi har aldrig pratat mer om hållbart byggande, samtidigt har nya byggnader aldrig haft kortare livscykler. Vi vet att tillväxt bidrar till klimatförändringar och ändå ökar vår konsumtion. Vi utvecklar nya externhandelsområden trots att de bevisligen utarmar våra stadskärnor. Årets Arwidsson Talks fokuserar på branschens paradoxala förhållningssätt till hållbarhet och belyser konsekvenserna fram individ, bransch och samhälle. Måste våra affärsmodeller och system förändras för att en hållbar framtid ska vara möjlig?

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på @arwidssontalks på Insta och  Facebook.

Läs mer och köp biljett på Arwidsson Talks

 

 

 

Arwidsson Talks är Arwidssonstiftelsens plattform för samtal, debatt och ny kunskap. Varje år presenterar vi runda bordssamtal, konferenser, seminarier och samtal inom plattformen. Målsättningen är att presentera goda exempel, innovativa lösningar och inspirerande visioner, som uppmuntrar till diskussion och samverkan mellan yrkesgrupper och branscher som arbetar med stads- och samhällsutveckling.

Samhällsbyggnadsfrågorna är komplexa och mångfacetterade. Det krävs nya former av samverkan som går på tvärs över branscher och yrkesgrupper för att lösa de stora utmaningar som vi står inför. Arwidsson Talks vänder sig därför till hela samhällsbyggnadssektorn och samlar stadsplanerare, tjänstemän, byggare, arkitekter, fastighetsutvecklare, forskare och politiker för samtal om hur vi bygger framtidens inkluderande och hälsosamma städer för alla.