Arwidsson Talks

Vår podcast Arwidsson Talks har den övergripande rubriken Palaces for the people, hämtad från den amerikanske sociologen Eric Klinenbergs bok med samma namn.

Arwidsson Talks är Arwidssonstiftelsens plattform för samtal, debatt och ny kunskap. Varje år presenterar vi konferenser, seminarier och samtal inom plattformen. Vi vill presentera goda exempel, innovativa lösningar och inspirerande visioner, som uppmuntrar till diskussion och samverkan mellan de yrkesgrupper som arbetar med stads- och samhällsutveckling.

Arwidsson Talks vänder sig till hela samhällsbyggnadssektorn och samlar stadsplanerare, tjänstemän, byggare, arkitekter, fastighetsutvecklare, forskare och politiker för samtal om hur vi bygger framtidens inkluderande och hälsosamma städer för alla.

Läs mer om tidigare event på www.arwidssontalks.com eller följ oss på Instagram och Facebook @arwidssontalks.