Arwidsson Talks

Arwidsson Talks är Arwidssonstiftelsens plattform för samtal, debatt och ny kunskap. Varje år presenterar vi runda bordssamtal, konferenser, seminarier och samtal inom plattformen. Målsättningen är att presentera goda exempel, innovativa lösningar och inspirerande visioner, som uppmuntrar till diskussion och samverkan mellan yrkesgrupper och branscher som arbetar med stads- och samhällsutveckling.

Arwidsson Talks vänder sig därför till hela samhällsbyggnadssektorn och samlar stadsplanerare, tjänstemän, byggare, arkitekter, fastighetsutvecklare, forskare och politiker för samtal om hur vi bygger framtidens inkluderande och hälsosamma städer för alla.

Läs mer på www.arwidssontalks.com eller följ oss på Instagram och Facebook @arwidssontalks.

City editing