Podcast: Arwidsson talks

Olle Bengtzon-priset

Olle Bengtzon priset

Olle Bengtzon-priset

Bokcirkeln: Arwidsson reads

Podcast: Arwidsson Talks

Olle Bengtzon priset

Olle Bengtzon-priset

Bokcirkel: Arwidsson Reads

Studentpris TIllämpad stadsbyggnad KTH

Arwidsson-professuren KTH

Konsten och leken

KONST Konstnären Ruben Wätte har arbetat i flera samskapande projekt med barn, unga och vuxna. Han berättar om arbetsprocesserna bakom verken Dungen och Redet, vad leken betyder för honom samt vad vi kan lära oss av att ta leken på allvar. Läs mer

Play worker i barnens tjänst

STADSBYGGNAD På Arkitektkollektivet Assembles lekprojekt på Kings Cross i London leder Penny Wilson arbetet. Hon berättar om rollen som play worker, hur hennes arbetsdagar ser ut och varför barn behöver kunniga vuxna som skapar utrymme för den fria leken. Läs mer