Arwidsson-
professuren

Birthe & Per Arwidssons stiftelse är initiativtagare till inrättandet av Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad. Stiftelsens donation på 20 miljoner kronor finansierar professuren samt en doktorand och en postdoktor i minst fem år.

LÄS MER

ann_top
Ann Legeby
konferens-600×600-04
Konferens