Konferens

KTH och Arwidssonstiftelsen arrangerar årligen ett nationellt möte kring Tillämpad Stadsbyggnad. Där erbjuds forskare, tjänstemän och praktiker att ta del av kunskapsöversyn och initiativ runt om i landet och delta i diskussioner.