Stiftelsens verksamhet

Arwidssonstiftelsens verksamhet står på två ben: samverkan och kunskap.
Samverkansbenet består av yrkes- och branschöverskridande samarbeten inom stadsutveckling och samhällsbyggnad. Vi initierar, utvecklar och driver projekt i samverkan med kommuner, civilsamhälle och näringsliv. Arwidssonstiftelsens roll och funktion i projekten ser olika ut beroende på samarbetets form och karaktär. Förutsättningen för stiftelsens medverkan är att projektet är multidisciplinärt och att den övergripande målsättningen bidrar till att nå stiftelsens övergripande vision och syfte samt att vi är delaktiga från start till genomförande.

Kunskapsbenet består av opinionsbildning, folkbildning och skapande av ny kunskap. Arwidsson Talks är Arwidssonstiftelsens plattform för samtal, debatt och ny kunskap. Varje år presenterar vi minst en konferens, några seminarier och samtal inom plattformen. Målsättningen är att introducera goda exempel, innovativa lösningar och inspirerande visioner som uppmuntrar till diskussion och samverkan mellan yrkesgrupper och branscher som arbetar med stads- och samhällsutveckling. Stiftelsen har även tagit initiativ till Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH.