Martin Rörby

Martin Rörby, ledamot, f. 1964, är arkitekturhistoriker. Han har varit engagerad vid Arkitekturmuseet och Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där han disputerat på en avhandling om arkitekten David Helldén. Åren 2004-2014 var han knuten till Rådet till skydd för Stockholms skönhet som sekreterare och kanslichef. Han verkar också som arkitekturhistorisk konsult, skribent och föreläsare samt framträder återkommande i SVT som arkitekturexpert, bl.a. i reportageserien ”Arkitekturens pärlor” och i ”Historieätarna”. 2014-2016 var han verksamhetschef för Birthe och Per Arwidssons stiftelse. Idag är han senior rådgivare.