Martin Rörby

Martin Rörby, född 1964, är fil. dr., arkitekturhistoriker, skribent och tidigare sekreterare i Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Han har en bakgrund på Stockholms universitet och Arkitekturmuseet (nu ArkDes). Idag driver han i huvudsak egen verksamhet, men han är också knuten som senior rådgivare till såväl Birthe & Per Arwidssons stiftelse som Stadsmuseet i Stockholm. Han har publicerat flera böcker om 1900-talets arkitektur, medverkat i ett antal antologier och skriver återkommande i olika arkitektur- och designtidskrifter. Han deltar flitigt i det offentliga samtalet om staden som livsmiljö och presenterar regelbundet arkitektur i SVT. Nu senast har Martin Rörby blivit utsedd som hedersledamot av i Kung. Akademien för de fria konsterna – Konstakademien.