Podcast

Arwidsson Talks är en podcast, där vi tittar närmare på hur våra offentliga byggnader och platser fungerar. Varför finns de och hur används de? Hur kan de bidra till att stärka demokratin och öka jämlikheten? Vi diskuterar aktuella frågor och pratar med kunniga personer om dessa platsers framtid, värden och kvaliteter. Information om gästerna och byggnaderna vi pratar om hittar du inne på respektive avsnitt.

Social hållbarhet planera
cas-podbild
lekplatsen
lekplatsen
skolan podcast
parken
gatan
bibliotek-poddbild