Under jord

Jorden är basen för allt som lever och alla byggnader och all infrastruktur i staden. Ändå är jorden ofta märkligt osynlig när städerna utvecklas och förtätas. I det här avsnittet pratar vi om erosion, utarmning och jordblindhet men också om stödjande ekosystemtjänster, tillsammansodlingar och jordens eget perspektiv på staden. Redaktör och programledare Kris Johnson-Jones.

Gäster i programmet

MALIN LOBELL

Malin Lobell är konstnär och trädgårdsmästare, utbildad på Konsthögskolan Valand, Kunstakademiet i Trondheim och Konstfack. Tillsammans med Janna Holmstedt har hon grundat konstkollektivet (P)Art of the Biomass (2020). Hon är även del i nordiska konstgruppen SkifteLand och Forskningsprojektet Humus Economicus (Formas, 2021–2024). Hon har initierat flera tillsammansodlingar, bland annat Bellevue Farm i Stockholm och Allas Trädgård, Karlstad.

JENNY LINDBLAD

Jenny Lindblad har disputerat i Urbana och Regionala studier på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där hon är verksam som forskare och lärare. Mycket av Jennys forskning utgår från etnografiska metoder och fokuserar på hur frågor som rör miljö och natur hanteras i planeringsprocesser. Jenny Lindblad medverkar i projektet Humus Economicus utifrån forskning om jordar och jordprocesser i stadsplanering och stadsutveckling, med fokus på hur praktiker och tekniker inom planering som formar relationer mellan stad, jord, och människa.

Jenny Linblads avhandling Planning Contexts: Bureaucracy and rule relations in French Urbanism (2020) undersökte hur ambitiösa hållbarhetsplaner omvandlas och konkretiseras i beslutsprocesser där markanvändning förhandlas mellan olika aktörer inom kommunal planering. I övrigt särskilt intresserad av kollektiva praktiker kring fröer, matförsörjning och odling.

Ur Elementa, Mossutställningars stadsutvecklingsprojekt i Skärholmen i södra Stockholm: