Per Arwidsson

Per Arwidsson, ordförande, f. 1952, uppvuxen i Hällevadsholm, Bohuslän. Efter juridikstudier vid Stockholms universitet har han sedan 1979 varit verksam i bygg- och fastighetsbranschen. Han drev Convector under 1980- och tidigt 1990-tal, ett företag där ett uttalat kvalitets- och samhällsengagemang genomsyrade verksamheten och frågor om funktionella och estetiska värden stod högt på dagordningen. Syftet var att skapa goda helhetsmiljöer med trivselvärden för de människor som skulle nyttja dem. Idag är han arbetande styrelseordförande i det av honom grundade Granen Fastighetsutveckling AB, som har liknande ambitioner. Bolaget har bl.a. i ett unikt samarbete med flera av Stockholms stads förvaltningar – däribland Stockholm konst – bidragit till att i Högdalen föra in konsten i miljön kring ett nytt bostadskvarter genom ett verk av Roger Andersson.

per