En katalysator för stadsutveckling

Arwidssonstiftelsen är en fristående organisation med uppgift att utveckla och stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Vi initierar, utvecklar och driver olika former av stadsutvecklingsprojekt med kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Stiftelsen är också en arena och kunskapsplattform för samtal och kreativt tänkande kring hur vi formar miljöerna vi lever och verkar i.

Arwidssonstiftelsen bildades 2014 på initiativ av Per Arwidsson och hans livskamrat Birthe Hallin-Olsen. Enligt deras vision ska stiftelsen verka för att bidra till ett mer humant och i alla avseenden hållbart samhälle som håller ihop, där människor ges möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Delar du vårt intresse för innovativ stads- och samhällsutveckling genom yrkes- och branschöverskridande samarbeten? Läs då gärna mer om våra pågående projekt.

Har du frågor eller har en idé om något vi kan göra tillsammans är du varmt välkommen att kontakta oss.