EN KATALYSATOR FÖR
STADS­UTVECKLING

arwidsson-talks-1
PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV
Följ oss på sociala medier

En katalysator för stadsutveckling

Vi vill stärka sambandet mellan de yrkesgrupper och branscher som bygger samhället.

Olle Bengtzon-priset

Med Olle Bengtzon-priset vill Arwidssonstiftelsen ge dagens journalister möjlighet att verka i hans anda och samtidigt öka intresset och förståelsen för stadsbyggnadsfrågor hos den breda allmänheten. Priset delas ut årligen i anslutning till ett halvdagsseminarium som belyser betydelsen av journalistik i Olle Bengtzons anda i vår tid.

Arwidssonprofessuren

Birthe & Per Arwidssons stiftelse är initiativtagare till inrättandet av Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Stiftelsens donation på 20 miljoner kronor finansierar professuren samt en doktorand och en postdoktor i fem år. Tillämpad stadsbyggnad är praktiknära och tvärvetenskapligt, stiftelsens mål är att nya forskningsresultat ska bidra till utformandet av hållbara stadsmiljöer i våra svenska kommuner.