En katalysator för stadsutveckling

Vår vision är att stiftelsen ska bidra till ett mer humant och i alla avseenden hållbart samhälle som håller ihop, där människor ges möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Birthe & Per Arwidsson
Grundarna Birthe Hallin-Olsen & Per Arwidsson