Arwidsson Talks

Arwidsson Talks är Arwidssonstiftelsens plattform för samtal, debatt och ny kunskap. Varje år presenterar vi konferenser, seminarier och samtal inom plattformen. Arwidsson Talks är också en podcast om hållbar stadsutveckling som riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar med stads- och samhällsutveckling.

podcast_back
Podcast