Organisation & Styrelse

För stiftelsens verksamhet ansvarar en styrelse som består av stiftarna Birthe och Per Arwidsson tillika ordförande, tidigare styrelseordföranden i KPMG Sverige, ekonomen Carl Lindgren samt arkitekturhistorikern, tidigare sekreteraren i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, fil.dr. Martin Rörby, VD för bostadsbolaget Arwidsro Peter Zonabend och Philip von Segebaden tidigare gruppchef för KTH:s Development Office numera partneransvarig på Novatron Fusion.

Styrelsen har en strategisk, beslutsfattande och rådgivande funktion. Ledamöterna kan även, i mån av tid, delta i arbetsgrupper för vissa av stiftelsens projekt, som rådgivande och/eller utförande.

Arwidssonstiftelsens operativa arbete styrs av dess stadgar under ledning av Anna König Jerlmyr, som är VD för stiftelsen.

Från vänster: Anna König Jerlmyr, Martin Rörby, Peter Zonabend, Birthe Arwidsson, Per Arwidsson, Carl Lindgren, Philip von Segebaden.