Organisation & Styrelse

För stiftelsens verksamhet ansvarar en styrelse som består av stiftarna Birthe Hallin-Olsen och Per Arwidsson tillika ordförande,  tidigare styrelseordföranden i KPMG Sverige, ekonomen Carl Lindgren samt arkitekturhistorikern, tidigare sekreteraren i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, fil.dr. Martin Rörby, VD för bostadsbolaget Arwidsro Peter Zonabend och gruppchef för KTH:s Development Office, Philip von Segebaden.

Styrelsen sammanträder var tredje månad samt vid behov. Styrelsen har en strategisk, beslutsfattande och rådgivande funktion. Ledamöterna kan även, i mån av tid, delta i arbetsgrupper för vissa av stiftelsens projekt, som rådgivande och/eller utförande.

Arwidssonstiftelsens operativa arbete leds i enlighet med stiftelsens stadgar av en verksamhetschef, Kris Johnson-Jones. Styrelseledamot Martin Rörby innehar en tjänst som senior rådgivare.