Organisation & Styrelse

För stiftelsens verksamhet ansvarar en styrelse som består av stiftarna Birthe och Per Arwidsson tillika ordförande, tidigare styrelseordföranden i KPMG Sverige, ekonomen Carl Lindgren samt arkitekturhistorikern, tidigare sekreteraren i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, fil.dr. Martin Rörby, VD för bostadsbolaget Arwidsro Peter Zonabend, Philip von Segebaden tidigare gruppchef för KTH:s Development Office numera partneransvarig på Novatron Fusion, Jonas Dahlberg professor i offentlig konst och Anna König Jerlmyr, tidigare finansborgarråd i Stockholm.

Styrelsen har en strategisk, beslutsfattande och rådgivande funktion. Ledamöterna kan även, i mån av tid, delta i arbetsgrupper för vissa av stiftelsens projekt, som rådgivande och/eller utförande.

Arwidssonstiftelsens operativa arbete leds i enlighet med stiftelsens stadgar av en verksamhetschef, Kris Johnson-Jones.