Om Per Arwidsson

”Jag växte upp i min pappas lanthandel, Arwidssons, i Hällevadsholm. Jag var bara fyra år när pappa ställde mig på en drickaback bakom disken. Butiken, som sålde allt från mjölk och sytråd till hästskor och bensin, var en central plats i samhället på den tiden. Här lärde jag mig tidigt att gilla affärer och att umgås med olika människor. Jag uppfostrades i övertygelsen om att alla människors värde är lika och med känslan av att allt är möjligt. Min trygga och kärleksfulla uppväxt har format mig till den jag är och väglett mig i mina livsval.

Jag har arbetat större delen av mitt liv med fastigheter. Att bygga och förvalta hus är ett konkret sätt att bidra till samhällsutvecklingen. Platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv formar oss både som individer och kollektiv. Det är ett stort ansvar som jag känner mig ödmjuk inför. Ofta har jag funderat över hur vi ska bygga för att bidra till ett ekologisk, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle och samtidigt skapa miljöer där människor trivs.

Efter snart 40 år i branschen är jag övertygad om att vi skulle nå längre i den strävan om vi utvecklade och stärkte samarbetet mellan de yrkesgrupper som arbetar med att skapa våra livsmiljöer. Att bygga och utveckla goda, hållbara livsmiljöer är komplext och krävande.  Yrkesverksamma inom stadsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur men även konst, humaniora och forskning behövs för att bidra med sina perspektiv, kompetenser och erfarenheter. Därför startade jag och min livskamrat Birthe Arwidssonstiftelsen. Vår vision är att stiftelsen ska bidra till ett mer humant och i alla avseenden hållbart samhälle som håller ihop, där människor ges möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Arwidssonstiftelsen är en fristående organisation med uppgift att utveckla och stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Vi utvecklar och driver olika former av stadsutvecklingsprojekt med kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Stiftelsen är också en arena och kunskapsplattform för samtal och kreativt tänkande kring hur vi formar miljöerna vi lever och verkar i. Arwidsson Talks, vår kunskapsplattform, och vår donation till KTH för inrättande av Arwidssonprofessuren i Tillämpad Stadsbyggnad är några av aktiviteterna vi startat.

Vi som arbetar med verksamheten har en bred kompetens och lång erfarenhet inom stiftelsens intresseområden. Vi drivs av ett gemensamt intresse för samhällsbyggnadsfrågor, stadsplanering, arkitektur, landskapsgestaltning, humaniora och konst. Stiftelsen drivs av samma känsla för att allt är möjligt som jag burit med mig sedan jag var barn. Vi tror på kraften i det goda exemplet och betydelse av nya samarbetsformer och innovativa lösningar för framtidens samhällsutveckling.”

Per Arwidsson

Delar du vårt intresse för innovativ stadsutveckling genom yrkesöverskridande samarbeten så läs gärna mer om våra pågående projekt. Har du frågor eller har en idé om något vi kan göra tillsammans är du varmt välkommen att kontakta oss.