Olle Bengtzon-priset

Olle Bengtzon var samhällsreporter verksam under andra hälften av 1900-talet på framför allt Expressen. Han skrev om arkitektur och samhällsbyggnad på ett för allmänheten begripligt och engagerande sätt utan att vara mästrande. Hans artiklar belyste stadsomvandling, bostadsbyggande och infrastrukturprojekt utifrån medborgarens perspektiv. Olle Bengtzon-priset premierar journalistiskt arbete i hans anda, så väl till innehåll som stilistik.

Priset på 75 000 kr uppmärksammar en journalist, eller grupp som samarbetar journalistiskt, som i likhet med Olle Bengtzon beskrivit, granskat och ökat intresset hos allmänheten för samhällsbyggnad, bostadsfrågan i vid bemärkelse, stadsplanering och ekonomi kopplad till samhällsbyggnadsprojekt. Priset delas ut årligen i anslutning till ett halvdagsseminarium som belyser betydelsen av journalistik i Olle Bengtzons anda i vår tid.

Den byggda miljön som omger oss påverkar vår livskvalitet på en mängda olika sätt. Det vi bygger idag påverkar hur vi lever i framtiden. Hur och vad som byggs i Sverige angår därför oss alla. Att öka kunskapen och få fler att engagera sig i stads- och samhällsbyggnadsfrågor är för Arwidssonstiftelsen en grundläggande demokratifråga.

Med Olle Bengtzon-priset vill Arwidssonstiftelsen:

  • Uppmuntra flera journalister att beskriva och granska samhällsbyggandet och dess konsekvenser för medborgarna och samhället.
  • Bidra till att skapa en mer livaktig och inkluderande diskussion om frågor som rör samhällsbyggande i Sverige.
  • Öka kunskapen hos allmänheten så att fler kan engagera sig och konstruktivt bidra till utvecklingen av våra gemensamma livsmiljöer.
  • I förlängningen bidra till att öka kvaliteten på det som byggs.

Priset delades ut första gången den 22 februari 2019, dagen då Olle Bengtzon skulle fyllt 100 år.