Philip von Segebaden

Philip von Segebaden, styrelseledamot, f. 1972. Philip von Segebaden är chef för KTH:s Development Office med ansvar för ökad externfinansiering genom främjande av samarbeten med privatpersoner, företag, organisationer och stiftelser som stödjer forskning och utbildning inom KTH:s verksamhetsområde. I Development Office ingår även KTH:s stiftelseförvaltning.