Integritetspolicy

I hanteringen av dina personuppgifter följer Arwidssonstiftelsen och bolaget Birthe och Per Arwidssons AB följer GDPR (General Data Protection Regulation), EU-förordningen som ersätter den svenska Personuppgiftslagen och reglerar hur företag får behandla personuppgifter samt övrig gällande lagstiftning inom området enligt följande:

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig (anmälan till våra seminarier, konferenser och andra evenemang) det inkluderar:

  • E-post
  • Namn
  • Kontakt- och om nödvändigt faktureringsuppgifter

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Arwidssonstiftelsen och bolaget Birthe och Per Arwidssons ABär registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 Vem har tillgång till dina uppgifter?

Arwidssonstiftelsen och bolaget Birthe och Per Arwidssons ABvidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Arwidssonstiftelsen och bolaget Birthe och Per Arwidssons ABkommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

 

Rätt till information: 

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: 

Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: 

Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: 

Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller

Ta tillbaka samtycke: 

Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att av-prenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: 

Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

 

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post info@arwidssonstiftelsen.se. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

 

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

 

Arwidssonstiftelsen/Birthe och Per Arwidsson AB

Box 6221

102 34 Stockholm

E-post: info@arwidssonstiftelsen.se