Birthe Arwidsson

Birthe Arwidsson, styrelseledamot, f. 1947, har det stora intresset för konst och arkitektur, gärna integrerade med varandra som del i ett större sammanhang, gemensamt med sin livskamrat sedan snart 40 år, Per Arwidsson. Under de senaste decennierna har hon professionellt ansvarat för den växande konstsamling som bl.a. blivit resultatet. Det med åren allt starkare engagemanget hos dem båda för att finna nya former för samverkan mellan stadsbyggande, arkitektur, landskapsgestaltning och konst till gagn för byggandet och utvecklingen av våra städer i humanistisk anda, är grunden för bildandet av Birthe och Per Arwidssons stiftelse.