Carl Lindgren

Carl Lindgren, ledamot, f. 1958, är jägmästare, ekonom och geovetare. Han har arbetat mer än 30 år som revisor huvudsakligen inriktat på större institutioner i svenskt näringsliv. Bland de bolag där han varit revisor märks Nordea, Investor, NCC, Castellum, KF, Alecta, Skandia och Kinnevik. Åren 2008-2012 var han styrelseordförande för KPMG. Numera är han oberoende konsult som arbetar med både kommersiella och ideella organisationer. Han har arbetat med Per Arwidsson sedan mitten av 1980-talet och har ett brinnande miljö- och samhällsintresse.