Social hållbarhet – planera

 

Social hållbarhet – PLANERA. Vad menar vi egentligen med social hållbarhet? Hur kan arkitektur och stadsplanering skapa sociala värden? Och går det verkligen att bygga bort orättvisor? I del 1 om social hållbarhet pratar vi om vad social hållbarhet kan bidra med i stadsutvecklingen och vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Gäster i programmet

KARIN AHLZÉN

Karin Ahlzén arbetar på exploateringskontoret i Stockholms stad och är projektchef för Fokus Skärholmen, ett stadsbyggnadsprojekt med tydligt målsättning på att utveckla social hållbarhet. Läs mer.

 


Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

 

FINN WILLIAMS

Finn Williams tillträdde som stadsarkitekt i Malmö augusti 2021 och har tidigare varit verksam som stadsplanerare i London och är medgrundare till den ideella organisationen Public practice som vill stärka offentlig sektor och öka kompetensen hos tjänstemän inom stadsplanering. Läs mer.

 

 

LENA HALLDENIUS

Lena Halldenius är professor i mänskliga rättigheter på Lunds universitet och forskar om politisk filosofi och filosofihistoria. Hennes senaste forskningsprojekt handlar om hur det kontantlösa samhället påverkar socialt utsatta grupper. Läs mer.

IDA-MARIA CLASSON FRANGOS

Ida-Maria Classon Frangos är stadsplanerare på landskapslaget i Stockholm med särskilt fokus på social hållbarhet i stadsutveckling. 2019-2020 var hon utlånad till regeringskansliet som utredningssekreterare för rapporten Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering som släpptes maj 2021.