Social hållbarhet – kalkylera

Hur ska vi beräkna och utvärdera sociala investeringar? Vilka metoder finns det och vilka fungerar bäst? Hur ska vi organisera effektmätningen? Och varför är vi egentligen så besatta av siffror? I del 2 om social hållbarhet pratar vi om hur vi kan beräkna och följa upp social hållbarhet i stadsutvecklingen och vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Gäster i programmet

Foto: Studio Emma Svensson

Micael Dahlén

Micael Dahlén är professor i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och författare till flera populärvetenskapliga böcker. Den senaste heter ”Sifferdjur – hur siffrorna styr våra liv” (Volante) och handlar bland annat om hur vi bättre ska kunna hantera vår besatthet av siffror.

Stefan Molnar, RISE

Stefan Molnar

Stefan Molnar är doktorand på RISE i Göteborg och arbetar med stadsutvecklingsfrågor. Han har bland annat deltagit i forskningsprojektet Sigurd i ett samarbete med Göteborgs stad. Där använde hans forskargrupp metoden social return on investment för att undersöka hur man bättre kan planera nya lägenheter.

Aina Rundgren, Örebro.

Aina Rundgren

Aina Rundgren är verksamhetsansvarig för projektkontoret i Örebro kommun och arbetar med att utveckla kommunens effektmätning. Aina Rundgren är även styrelsemedlem i organisationen Effektfullt som arbetar för att vässa effektmätningen nationellt i Sverige.

Lärdomar från arbetet i Örebro:
Temarapport sociala investeringar – lärdomar och erfarenheter sedan 2013 (orebro.se)
Handbok för värderingsmodellen – kalkylering, värdering och realisering av effekter och nytta.
Microsoft Word – Handbok_värderingsmodell.docx (orebro.se)

Ida-Maria Classon Frangos

Ida-Maria Classon Frangos är stadsplanerare på Landskapslaget i Stockholm med särskilt fokus på social hållbarhet i stadsutveckling. 2019-2020 var hon utlånad till regeringskansliet som utredningssekreterare för rapporten Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering som släpptes maj 2021.