Skolan

 

Vi sätter oss i skolbänken och funderar på skolbyggnadens arkitektur, funktion och placering. Sekelskiftets pampiga palatsliknande skolhus låg centralt placerade i städerna. Idag kan en skola placeras i utkanten av ett bostadsområde eller inhysas i kontorsbyggnader där slöjdsalar och gymnastiksal saknas. Vad säger det om hur vi värderar skolan, eleverna och lärarna? Vem har ansvar för att skolan erbjuder en bra lärmiljö? Vad är ens en bra lärmiljö? Och hur ser framtidens skolor ut? Vi tittar också närmare på den nya konsten i de nya skolbyggnaderna. Välkommen att sommarlovslyssna på ett avsnitt om skolan.

Gäster i programmet

 

Johanna Wiklander. Foto: Göran Ekeberg, Add Light

Johanna Wiklander

Johanna Wiklander är strategisk samhällsplanerare på Uppsala kommun, med ansvar bland annat för Uppsalapaketet och de nya sydöstra stadsdelarna.

Bella Rune.

Bella Rune

Bella Rune är konstnär och professor på Konstfack, institutionen för konsthantverk. Tillsammans med Jonas Nobel har hon gjort konstnärliga utsmyckningar på Sjöviksskolan i Årstadal i Stockholm och Svealundsskolan i Örebro.

Här berättar Bella Rune mer om de aktuella verken.

Frida Brismar Pålsson.

 

Frida Brismar Pålsson.

Frida Brismar Pålsson är arkiktekt, specialist i fysisk lärmiljö och skolhusplanerare.

Här kan du läsa Fridas egen text om skolhusens historiska utveckling.

Frida tipsar även om mer info om hur Finland jobbar med skolinnovation:

https://www.bbc.com/news/av/education-45727843
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-18/do-fewer-walls-make-for-better-schools
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2020.1816371

#BIRGITTA DAHL
Alltid relevant aldrig bekväm! S-politikern och före detta talmannen Birgitta Dahl inspirerar oss ständigt, för sina insatser för jämlika livsvillkor och lagstiftning inom miljöområdet.

I varje avsnitt hyllar vi någon som arbetar i hennes anda. Den här gången är det Susanne de Laval som är arkitekt SAR/MSA, teknologie doktor och ordförande i arbetsgruppen ARKiS, Arkitektur i skolan inom Sveriges Arkitekter.

Suzanne de Lavals skriver om sitt arbete på bloggen Arkitekturpedagogen.

Frida Suzanne de Laval.