Forskning och praktik

Praktiknära forskning och innovation inom arkitektur och stadsbyggnad, vad kan det vara? Och hur ska vi bäst komma fram till nya idéer där våra livsmiljöer bidrar till lösningar på samhällsproblemen.

Gäster i avsnittet är Linda Kummel på RISE som förklarar hur de statliga stödsystemen hänger ihop och Anna Sundman på Arkitekturinstitutet som berättar om nya sätt för arkitekter att arbeta med innovation och forskning. Redaktör och programledare: Kris Johnson-Jones.

Gäster i programmet

ANNA SUNDMAN

Anna Sundman är arkitekt och medgrundare och VD för arkitektkontoret Theory Into Practice. Medgrundare till nystartade Arkitekturinstitutet, en satsning på innovation, experimentell utveckling och industriell forskning. Anna Sundmans har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och fokuserar bland annat på frågor kring resiliens, medskapande design och självbyggeri.

LINDA KUMMEL

Linda Kummel är planeringsarkitekt och chef för enheten Arkitektur & fysisk planering på RISE. Linda har tidigare arbetat strategiskt i kommunala roller, som stadsbyggnadskonsult och som chef för ArkDes Think Tank – den del av ArkDes som hanterar myndighetsuppdrag kopplat till Politik för gestaltad livsmiljö.

Rapporten om forskande arkitekter som Anna Sundman nämner i avsnittet gjordes 2019 på uppdrag av ArkDes.