Barns rätt till staden

Stillasittande och psykisk ohälsa men också leklust och medskapande. Vad betyder stadsplanering och utemiljöer för barn och unga och vilka utmaningar står världens barn inför när det gäller deras hälsa och välbefinnande?

Gäster i avsnittet är landskapsarkitekten Lena Jungmark och Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa. Redaktör och programledare: Kris Johnson-Jones.

Gäster i programmet

LENA JUNGMARK

Lena Jungmark är landskapsarkitekt och arbetar på tankesmedjan Movium på SLU i Alnarp. Lena Jungmark är nationell samordnare för det regeringsuppdraget som Movium har att samla och sprida kunskap om barn och ungas relation till utemiljön. I boken ”Barn Plats Lek Stad – strategier för barnvänlig stadsplanering” samlar Lena Jungmark och Movium aktuell kunskap om planering för av utemiljöer för barn och unga. Boken finns att ladda ner som pdf hos tankesmedjan Movium. I avsnittet refererar Lena Jungmark också till konferensen ”Leken först” som Arwidssonstiftelsen och Movium arrangerade i september 2022 tillsammans med Boverket, Statens konstråd och Örebro kommun.

STEFAN SWARTLING PETERSON

Stefan Swartling Peterson är läkare och har arbetat som global hälsochef för UNICEF och är i dag Professor of global transformation for health på Karolinska institutet.

Han har arbetat i många år med forskning, praktik och metoder kring barns hälsa, bland annat i kommissionen för A future for the world’s children.

Rapporten om barns matmiljö som Stefan Swartling Peterson nämner i avsnittet är gjord av UNICEF tillsammans med Hjärt-lungfonden.

Den brittiske forskaren Tim Gills illustration av hur barns rörelseradie minskat över tid, som Lena Jungmark refererar till i avsnittet.