Ekologisk hållbarhet – transformera

Byggsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala klimatavtryck, och den allra största delen av utsläppen sker under nybyggnation. I det här avsnittet leker vi med tanken på en byggbransch helt utan nyproduktion och istället med fokus på renovering och transformation.

Gäster i programmet

HANS LIND

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi, tidigare verksam vid KTH, och har forskat om olika aspekter av bostads- och fastighetsmarknaden i många år. Läs mer

CECILIA HOLMSTRÖM

Cecilia Holmström är arkitekt och vd för ÅWL arkitekter. Cecilia ledde 2019-2020 Sveriges arkitekters hållbarhetsråd, som tog fram en handlingsplan för hur arkitektkåren kan bidra till en omställning till hållbart samhällsbyggande. Läs mer

CHRISTOFFER JÄRKEBORN

Christoffer Järkeborn är regionchef för Skanskas bostadsutveckling och representerar moderaterna i kommunfullmäktige i Stockholm. Läs mer

Copyright: Tobias Sterner /Svensk Byggtjänst

ROBIN RUSHDI AL-SALEHI

Rushdi Al-salehi är samhällsgeograf och hållbarhetsspecialist och har jobbat inom fastighetsbranschen de senaste fem åren. Idag driver han lokaldelningsplattformen Vakansa och arbetar som hållbarhetsstrateg på White Arkitekter. Läs mer