Kvarteret och arkitekturpolitik

I det här avsnittet utgår vi från kvarteret som skala för att diskutera arkitektur och stadsplanering. Vi pratar om årets upplaga av festivalen Oslo Arkitekturtriennale, som har temat Mission Neighbourhood, och vi väljer kvarteret som utgångspunkt för att titta på vad de olika delarna i politik för gestaltad livsmiljö kan innebära i praktiken.

Gäster i programmet

Helena Bjarnegård, riksarkitekt

HELENA BJARNEGÅRD

Helena Bjarnegård är landskapsarkitekt och har jobbat tio år som konsult på arkitektbyrå och tio år i Göteborgs stad bland annat som stadsträdgårdsmästare, med fokus framförallt på stadsutvecklingsfrågor.  Helena har haft olika styrelseposter genom hela yrkeslivet och sedan 2018 är hon Sveriges första riksarkitekt

Riksarkitektens uppdrag

Riksarkitekten är ordförande i rådet för hållbara städer

Sveriges arkitekturpolitik är formulerad i policyn ”Politik för gestaltads livsmiljö”

Christian Pagh, Oslo arkitekturtriennale

CHRISTIAN PAGH

Christian Pagh är direktör och chefskurator för Oslo Arkitekturtriennale Han är från Danmark men bor sedan fyra år tillbaka i Oslo. Han är utbildad i filosofi och kulturteori och har bland annat jobbat med stadsutvecklingsfrågor på designbyrån Urgent.Agency.

Olso Arkitekturtriennale 2022 sätter fokus på kvarteret eller grannskapet som utgångspunkt för att prata om hur vi utvecklar våra städer.

Läs mer om utställningar och program under arktitekturfestivalen som öppnar 22 september.