Journalistik och stadsplanering

Hur ska medierna bli bättre på att bevaka planering och byggprocesser? Och vilken roll kan lokaljournalistiken spela i stadsplaneringen? Arwidssonstiftelsens journalistpris på 75 000 kronor går i år till Karolina Önnebro på Länstidningen Södertälje, ta del av hennes bästa tips till alla lokalreportrar som vill bli bättre på att bevaka det byggda. Och hör Kerstin Brunnberg, journalist och tidigare vd för Sveriges radio, berätta om Olle Bengtzons stora inflytande, både på staden, politiken och journalistiken.

Gäster i programmet

KERSTIN BRUNNBERG

Kerstin är journalist och tidigare vd för Sveriges Radio. Hon är idag bland annat styrelseordförande i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, i stiftelsen Expo och Nyréns arkitekter. Hon har varit gästprofessor i journalistik och tillförordnad överintendent för ArkDes. Kerstin Brunnberg fick stora journalistpriset 2004.

KAROLINA ÖNNEBRO

Karolina Önnebro är allmänreporter på Länstidningen Södertälje med särskilt fokus på stadsbyggnadsfrågor. Karolina Önnebro får Olle Bengtzonpriset 2022 för att hon ”med uthållighet, engagemang och en genuin vilja att förstå, visar Karolina Önnebro hur Södertälje växer och utvecklas. Systematiskt och envetet utforskar hon Södertäljebornas livsmiljöer, förklarar hur processer och beslut hänger ihop och vem som bestämmer vad och varför”, ur juryns motivering.

Läs mer om Olle Bengtzons liv och gärning.

Olle Bengtzons texter