Skolgård för lek och rörelse

Barn och unga rör sig allt mindre och det krävs ett skifte för att börja bygga städer som skapar fler möjligheter att leka och springa. I det här avsnittet pratar vi om de konkurrerande intressen som den täta staden behöver hantera och vad vi faktiskt kan tjäna på att satsa på barn och ungas rörelse och hälsa, både i hälsa och i kronor och ören.

Mer grönska och tillräckligt stora ytor är de viktigaste faktorerna för att öka rörelsen och lekglädjen på skolgårdarna. Men i dag når väldigt få barn upp till rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet om dagen, och skillnaderna mellan de som rör sig mycket och de som rör sig lite eller inte alls ökar. Många ser skolan som en bra plats att jobba med att vända den trenden; i skolan når vi alla barn och unga och kan erbjuda samma förutsättningar och möjligheter.

Gäster i programmet

Alexander Donka

DANIEL BERGLIND

Daniel Berglind är docent i Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet i Stockholm. Han har i sin forskning bland annat undersökt fysisk aktivitet hos 4 000 förskolebarn i Stockholm.

 

TANJA VAN DE MEULEBROUCK

Tanja van de Meulebrouck är arkitekt och samhällsplanerare med fokus på barns fysiska miljö inom grundskola. Hon arbetar bland annat med utvärdering av skolbyggnader och skolgårdar inom Stockholm stad och med ombyggnationsprojekt av befintliga skolgårdar där elever från skolorna medverkar.