Efter kriget

Krig tar människors liv och framtid och smular städer till grus. Men vad händer efteråt? Vem bygger upp staden igen? Vem betalar och vem bestämmer? Vilka byggnader kan bli måltavlor i en konflikt? Vi pratar med arkitekt Tina Wik som arbetat med att bygga upp viktiga kulturbyggnader i Bosnien efter kriget på 1990- talet och med Torun Hammar, ordförande för Sveriges arkitekters kulturmiljöråd.

Gäster i programmet

TORUN HAMMAR

Torun Hammar är arkitekt, ordförande för Sveriges arkitekter kulturmiljöråd och tidigare gästprofessor i restaureringskonst på kungliga konsthögskolan och har arbetat många år på Statens fastighetsverk.

Här är några artiklar där Torun Hammar delar med sig av tankar om uppbyggnaden efter kriget:

https://www.arkitekt.se/nyhet/efter-forodelsen-behover-ukraina-en-vardig-vardag/

https://arkitekten.se/kultur/restaurering-ar-ett-uttryck-for-sin-tid/

https://www.arkitekt.se/nyhet/nu-ar-vi-framtiden/

TINA WIK

Tina Wik är arkitekt, specialist på träbyggnad och restaurering och professor i arkitektur på Dalarnas universitet. Tina Wik har i flera omgångar arbetat som projektledare i restaureringsprojekt i Bosnien på uppdrag av Kulturarv utan gränser.

På Tina Wiks hemsida finns flera rapporter och artiklar om arbetet med kulturmiljöer på Balkan.