Bortom blandstaden

Vad händer när staden utvecklas och förtätas? Vilken modell är bäst för att låta olika människor och verksamheter mötas och samsas? Är blandstad ett bra begrepp, eller har det tappat sin mening?

Medverkande: Åsa Bjerndell och Karl Landin som driver CSAM, Centrum för studier av markanvändning, Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö och Morten Frisch, doktorand i kulturgeografi på Uppsala universitet. Redaktör och programledare Kris Johnson-Jones, Arwidssonstiftelsen. Producent Johan Chandorkar, Umami Produktion.

Samtalet spelades in på Form/Design Center i Malmö i samband med CSAM:s utställning Noisy Neighbours som Arwidssonstiftelsen sponsrar.

Läs mer om stadsbyggnadsprojektet Lövholmen och alla dokument till samrådet på Stockholm växer.