Andliga rum

Hur länge ska församlingarna ha råd att ta hand om sina fastigheter när allt färre är medlemmar i svenska kyrkan? Hur ska framtidens kyrkobyggnader se ut? Vad ska de rymma för funktioner och möjligheter och vad krävs av en plats eller byggnad för att den ska rymma det andliga?

Svenska kyrkan äger ungefär 20 000 byggnader och drygt 3 000 av dem är kyrkor. I det här avsnittet ska vi prata om kyrkan som fastighetsägare, om riktigt långa tidsperspektiv, om andliga rum och andlig hållbarhet.

Medverkande: Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lund och Klas Ruin, arkitekt och grundare av arkitektkontoret Spridd. Redaktör och programledare Kris Johnson-Jones, Arwidssonstiftelsen. Producent Lisen Däldborg, Umami Produktion.

Mötesplats Mariatorget

Foto: Johan Dehlin.

Mötesplats Mariatorget är Stockholms stadsmissions hus för gemenskap och samhällsengagemang, en öppen plats för att dela måltider och umgänge och med en aktiv kulturscen.

Råängen i Lund

Brunnshög med Domkyrkans mark. Illustration: James Graham

Brunnshög i nordöstra Lund ska rymma 3 000 bostäder och arbetsplatser för 20 000 personer. Råängen är ett stadsutvecklingsprojekt på Lunds domkyrkas mark i Brunnshög där Lunds domkyrka avsatt tio hektar av sin egen mark till uppförandet av en ny stadsdel där det tidigare varit åkermark. Råängen är även en del av ett större utvecklingsprogram som ska undersöka hur domkyrkans mark ska användas på längre sikt.

Heliga Trefaldighetskyrkan

Spridd arbetar med ombyggnad och restaurering av Heliga trefaldighetskyrkan i Gävle. Församlingen vill att kyrkan som ligger mitt i staden ännu mer aktivt ska fungera som en öppen plats med generösa öppettider. Samtidigt ska den fungera bra som kyrka efter samtidens behov och ha bättre energieffektivitet och bättre inomhusklimat.

Boktips

De kommande åren behöver många kyrkor byggas om, för att kyrkans utgifter behöver sparas och för att kyrkan behöver nya resurser och ytor i framtiden. När kyrkor byggs om behöver de behålla både sina antikvariska kvaliteter och sina andliga egenskaper och samtidigt addera nya teknik och nya möjligheter till användning.

Klas Ruin tipsar här om två böcker som går på djupet med frågor om kyrkan som mötesplats och som levande kulturarv.

Henrik Lindblads doktorsavhandling ”Kyrkliga kulturarv i en ny tid” (2023)

 

Alla dessa kyrkor: Kulturvård, religion och politik, Göteborgs universitet.

https://www.researchgate.net/publication/327070735_Alla_dessa_kyrkor_Kulturvard_religion_och_politik