Mellanstor stadsutveckling

Storleken spelar roll! Den här gången närstuderar vi tätorter och kommuner mittemellan storstad och landsbygd. Är arkitekter och planerare alltför förtjusta i att gestalta det mellanstora? Kan storstäderna lära sig hållbarhet av de mellanstora? Hur ser framtiden ut för mellanstora kommuner? Och har Mariestad en perfekt storlek? Helena Klintström, ansvarig för hållbar stadsutveckling på WSP och Nils Björling, arkitekt och forskare på Chalmers med regional utveckling som specialitet, är gäster i programmet. Programledare och redaktör Kris Johnson-Jones, Arwidssonstiftelsen. Producent Cecilia Corfitsen, Umami Produktion.

Vi använder SKR:s kommungruppsindelning för att definiera det mellanstora.

Gäster i programmet

HELENA KLINTSTRÖM

Helena Klintström är ansvarig för hållbar stadsutveckling på teknikkonsult-företaget WSP. Helena är utbildad samhällsplanerare, har bland annat arbetat i Uppsala med strategisk planering innan hon kom till WSP och är ledamot för Stockholms stads råd för agenda 2030. Just nu jobbar Helena Klintström bland annat med Visioner i norr, rådet för hållbara städers satsning på hållbar stadsutveckling i kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå

NILS BJÖRLING

Nils Björling är arkitekt och universitetslektor i Stadsbyggnad på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Hans forskning och undervisning fokuserar på att utveckla teori och metod för att öka samspelet mellan lokal och regional planering. Nils Björling är särskilt intresserad av fysiska miljöer som befinner sig utanför den formella planeringens synfält, som hybrider av stad och land och platser som inte präglas av tillväxt. Målet med forskningen är att ge stöd i planering och stadsbyggnad för att hantera utmaningar som orsakas av ojämn geografisk utveckling och inkludera ett bredare fält av resurser och aktörer i planeringsprocessen. Läs mer