Stad i rörelse

Barn och unga rör sig allt mindre, och det blir allt större skillnader mellan olika grupper när det gäller mängden fysisk aktivitet. Hur kan kommuner och andra aktörer planera bättre för en stad i rörelse? Vilka kunskaper finns i dag och vad behöver adderas? Och vilka systemförändringar krävs för att bryta normer som att skjutsa barn i bil till skolan eller att bara killar som spelar spontanfotboll? Redaktör och programledare Kris Johnson-Jones.

Gäster i programmet

MATTI LEIJON

Matti Leijon är ansvarig för lokala och regionala samarbeten på Generation Pep. Han har arbetet med folkhälsa sedan 1999 och har disputerat i Socialmedicin och folkhälsovetenskap och arbetat bland annat som senior folkhälsostrateg i Region Östergötland där han drev utvecklingsstrategin ”Sätt Östergötland i rörelse.nu”.

KARIN BOOK

Karin Book har disputerat i kulturgeografi på Lunds universitet, är verksam som lektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och forskar om rumsliga och urbana perspektiv på idrott och fysisk aktivitet. Mycket av Karin Books forskning ligger i skärningspunkten mellan urbangeografi och idrottsvetenskap. Hon är bland annat intresserad av samspelet mellan urban utveckling och planering och idrott och fysisk aktivitet, platsutveckling, fysiska aktivitets- och idrottstrender samt idrott och hållbar utveckling.

Några av Karin Books texter:

Book, K. (2022). Dags att tänka nytt om platser för idrott och fysisk aktivitet – Utbud, tillgänglighet och flexibilitet. Dartsch, Norberg & Pihlblad (red.) Idrottsanläggningar – i dag och i morgon: Om behov, tillgänglighet och konkurrerande intressen. Rapport 2022:2, Centrum för idrottsforskning.

Book, K. & Högdahl, E. (2022). Equalizer: breaking down the barriers at informal outdoor sport and recreational spaces. Leisure Studies, Ahead-of-print, 1-17.

Book, K., Hedenborg, S & Andersson, K. (2022). New spatial practices in organised sport following COVID-19: the Swedish case, Sport in Society, Vol. 25, No. 7, 1343–1358.

Book, K. & Svanborg Edén, G. (2020). Malmö – The Skateboarding City: A Multi-­Level Approach for Developing and Marketing a City through User-­Driven PartnershipsInternational Journal of Sports Marketing and Sponsorship, Vol. 22 No. 1, 164-178.

Book, K. (2016). Idrotten i den fysiska planeringen. FoU-rapport 2015:2. Riksidrottsförbundet, Stockholm.

Stapelbäddsparken i Malmö.