Till fots

Allt fler städer runt om i världen ser över biltrafiken. Går det att stänga av delar av staden helt eller delvis för biltrafik? Paris går före, liksom Oslo och Barcelona. Men vad ska vi ha gatorna till när bilarna försvinner? Och går det att ta hjälp av historien för att hitta bra idéer? 

Dålig luft, klimatpåverkan och trängsel gör att vi förmodligen snart har peakat i bilanvändning i svenska städer. Men städerna är samtidigt byggda efter bilen och det tar väldigt lång tid att få till ett verkligt skifte. I det här avsnittet pratar vi om tiden när bilen först tog plats i våra städer, hur stadsplaneringen låst oss fast i ett bilberoende och hur vi bäst ska ta oss ur det.
Redaktör och programledare är Kris Johnson-Jones.

Gäster i programmet

DANIEL NORMARK

Daniel Normark är docent i tekniksociologi på Uppsala universitet och arbetar tillsammans med Martin Emanuel, teknikhistoriker på KTH, i forskningsprojektet Gångbart – the technopolitics of walking – som handlar om att gå i städer, förr och idag.

Läs mer om Daniel Normarks arbete: 

Normark, D. (2021) “Pitstops and liminal spaces – the usefulness of uselessness”, in Ann Legeby (ed.) Tillämpad Stadsbyggnad, Nationellt möte 2020, [Applied Urban Design]

Emanuel, Martin & Daniel Normark (2023). (Un)equal footing: Otherings and orderings of urban mobilityThe Journal of Transport History 44(2),165-182.

Qviström, Mattias, Daniel Normark & Nik Luka (2023) Recreational mobilities in (and beyond) the compact city, online first Mobilities,

Normark, D. (2023). Recreational mobility on a busy street: visual studies of alterity by doing jogging and doing dog-walking, online first Mobilities

 

ALEXANDER STÅHLE

Alexander Ståhle är stadsbyggnadskonsult på företaget Spacescape, har doktorerat i stadsbyggnad på KTH Arkitekturskolan och föreläser och skriver om stadsbyggnadsfrågor. Alexander Ståhle nämner i avsnittet några av de verktyg som Spacescape arbetar med:

Designguide för smarta gator https://www.smartagator.se/

Streetmeter – där du kan utvärdera hur gatuutformning skapar värden – ekonomiska, sociala, miljö- och hälsomässiga

Bostadsläget är en plattform för att analysera bland annat boende- och transportkostnader och vilken klimatpåverkan valet av boende ger.

I boken ”Alla behöver närhet” (Dokument press) utvecklar Alexander Ståhle sin vision om den bilfria framtidsstaden.