Ekologisk hållbarhet – cirkulera

Intresset för jobba mer cirkulärt har exploderat – hela byggsektorn utforskar cirkulära affärsmodeller och -metoder. Men när får vi på riktigt se hus som byggts av delar från isärplockade hus? Vi borrar ner oss i betongens möjligheter och försöker reda ut ifall politiken står i vägen för en snabb omställning av konsumtion och produktion.

Gäster i programmet

ERIK STENBERG

Erik Stenberg är arkitekt och lektor på KTH arkitekturskolan, i sin forskning har han länge intresserat sig för miljonprogrammets bostäder. Nu arbetar Erik Stenberg bland annat med forskningsprojektet ReCreate, som finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon, där forskargrupper i flera länder undersöker hur betongdelar från miljonprogrammens hus ska kunna demonteras och återbrukas. Läs mer

JELENA MIJANOVIC

Jelena Mijanovic är arkitekt på Codesign och ansvarig för Codesign Research Studio. Hon är även adjunkt på KTH Arkitekturskolan. Jelena Mijanovic är projektledare för Återhus – att bygga hus av hus, ett innovationsprojekt som utvecklar processer för att återbruka tunga byggnadsdelar som stål och betong. Återhus finansieras av Vinnovas program för utmaningsdriven innovation och Energimyndighetens innovationsplattform Re:Source. Läs mer

gabriel wikström

GABRIEL WIKSTRÖM

Gabriel Wikström har ett regeringsuppdrag som Nationell samordnare för Agenda 2030. Agenda 2030-kansliet ska ”stödja regeringen i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling nationellt”, framförallt genom samverkan och partnerskap och med särskilt fokus på barns och ungas perspektiv och delaktighet. Gabriel Wikström var tidigare socialdemokratisk folkhälso- och idrottsminister. Regeringsuppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2024.

Copyright: Tobias Sterner /Svensk Byggtjänst

ROBIN RUSHDI AL-SALEHI

Rushdi Al-salehi är samhällsgeograf och hållbarhetsspecialist och har jobbat inom fastighetsbranschen de senaste fem åren. Idag driver han lokaldelningsplattformen Vakansa och arbetar som hållbarhetsstrateg på White Arkitekter. Läs mer

I avsnittet hänvisar vi till den så kallade avfallstrappan:

Avfallstrappan, illustration från Naturskyddsföreningen.