Vilda djur i staden

Hur bygger vi städer som även de vilda djuren trivs i och hur samsas vi bäst med andra arter? I det här avsnittet pratar vi med Tim Schnoor på Skanska om hur vi kan bygga för mer biodiversitet och hur städer behöver bli både grönare och vildare. Fredrik Widemo på SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö berättar om sin forskning kring både ekosystemtjänster och -otjänster av vilda djur i urbana miljöer.

Redaktör och programledare: Kris Johnson-Jones.

Gäster i programmet

TIM SCHNOOR

Tim Schnoor är ekolog och arbetar som hållbarhetsspecialist på Skanska. Han har tidigare arbetat som kommunekolog och som naturvårdskonsult på Ekologigruppen. Tim har specialintresse för stadsutveckling kopplat till ekologisk hållbarhet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

FREDRIK WIDEMO

Fredrik Widemo är docent i zooekologi och forskare vid SLU – institutionen för vilt, fisk och miljö. Han har arbetat i många år med vilt, skog och jaktfrågor. Fredrik Widemo har bland annat studerat urban viltförvaltning, hur den skiljer sig åt mellan olika kommuner och viltets ekosystemtjönster.

Lästips

TV-tips