Stadens data

Hur ser vi till att ny data inte cementerar gamla sanningar? Att vi samlar in data som vi verkligen har användning för? Eller att kommuner eller företag inte samlar in samma data i stället för att dela med sig?

Vi är bara i allra första början av arbetet med att hantera data i kommun och regioner i Sverige. Hantering och paketering är fortfarande väldigt svårt, för att inte tala om att dela data eller att se till att datan svarar på rätt frågor.

I det här avsnittet ska vi prata om att jobba datadrivet för att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle och hur information kanske inte alltid är neutral eller opolitisk även om den fångats in av en sensor. Redaktör och programledare Kris Johnson-Jones.

Gäster i programmet

SHANNON MATTERN

Shannon Mattern har i många varit professor på The New School i New York men arbetar nu på University of Pennsylvania som Penn Presidential Compact Professor of Media Studies.

I boken “A city is not a computer” (Princeton University Press) samlas en rad essäer från Places Journal där Shannon Mattern undersöker hur olika former av data och medier formar, beskriver och kontrollerar staden och stadens invånare.

THERESE BALKSJÖ

Therese Balksjö är tidigare enhetschef för Uppkopplat samhälle på RISE (Research Institutes of Sweden) och numera projekt- och processledare för Smart City Lab, RISE. Hon har en bakgrund som projekt- och processledare inom digital transformation, uppkopplade städer och samhällen, beteendeforskning och design för hållbarare livsstilar. Smart City Lab kommer efterhand att utveckla en mer omfattande hemsida med tips, stöd och länkar.

Therese Balksjö tipsar i avsnittet om Sundsvalls kommun som beskriver en del av deras arbete kring digitalisering och det som kallas ”open source”.

Läs mer om det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige som finansierar flera sakernas internet-projekt för ökad samhällsnytta i offentlig sektor.

I denna film från RISE beskriver de sin bild av vad en smart eller uppkopplad stad kan innebära.

Stadens data

Hur ser vi till att ny data inte cementerar gamla sanningar? Att vi samlar in data som vi verkligen har användning för? Eller att kommuner eller företag inte samlar in samma data i stället för att dela med sig?

Vi är bara i allra första början av arbetet med att hantera data i kommun och regioner i Sverige. Hantering och paketering är fortfarande väldigt svårt, för att inte tala om att dela data eller att se till att datan svarar på rätt frågor.

I det här avsnittet ska vi prata om att jobba datadrivet för att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle och hur information kanske inte alltid är neutral eller opolitisk även om den fångats in av en sensor. Redaktör och programledare Kris Johnson-Jones.

Gäster i programmet

SHANNON MATTERN

Shannon Mattern har i många varit professor på The New School i New York men arbetar nu på University of Pennsylvania som Penn Presidential Compact Professor of Media Studies.

I boken “A city is not a computer” (Princeton University Press) samlas en rad essäer från Places Journal där Shannon Mattern undersöker hur olika former av data och medier formar, beskriver och kontrollerar staden och stadens invånare.

THERESE BALKSJÖ

Therese Balksjö är enhetschef för Uppkopplat samhälle på RISE (Research Institutes of Sweden) och strategisk processledare för Smart City Lab. Hon har en bakgrund som projekt- och processledare inom digital transformation, uppkopplade städer och samhällen, beteendeforskning och design för hållbarare livsstilar. Smart City Lab kommer efterhand att utveckla en mer omfattande hemsida med tips, stöd och länkar.

Therese Balksjö tipsar i avsnittet om Sundsvalls kommun som beskriver en del av deras arbete kring digitalisering och det som kallas ”open source”.

Läs mer om det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige som finansierar flera sakernas internet-projekt för ökad samhällsnytta i offentlig sektor.

I denna film från RISE beskriver de sin bild av vad en smart eller uppkopplad stad kan innebära.