Stadens former

Stadens byggda form påverkar i allra högsta grad hur stadslivet ser ut, hur vi människor agerar utifrån våra olika förutsättningar och hur vi möts eller inte möts i stadsrummet. I det här avsnittet tar vi avstamp i Lars Marcus bok ”Städernas stenar” och går igenom några nyckelbegrepp som affordances, centralitet och den andra formen.

Vi pratar även om hur språk och verktyg skiljer sig åt mellan stadsutveckling, stadsplanering och stadsbyggnad och tittar närmare på de nominerade till Sveriges arkitekter planpris. Redaktör och programledare: Kris Johnson-Jones.

Gäster i programmet

LARS MARCUS

Lars Marcus är arkitekt och professor i Stadsbyggnad, han leder forskargruppen Spatial Morphology Group på Chalmers tekniska högskola. Lars Marcus forskar om hur stadens rumsliga form, genom arkitektur och stadsbyggnad, stödjer, ordnar och sätter gränser för människors vardag. Han är aktuell med boken ”Stadens stenar – hur den byggda staden formar den levda staden” (Dokument Press).

 

ABDULLAH ABARKAN

Abdellah Abarkan är arkitekt och professor i fysisk planering på Blekinge tekniska högskola. I sin forskning har han studerat hur stadsplaneringen utvecklats i Europa under 1900-talet. Abdellah Abarkan ingår även i juryn för Sveriges Arkitekters planpris.

Nominerade till planpriset

Stadsbyggnadsprogram för Borås – Staden vid parken, Borås stad.


Stadsutvecklingsplan Brandkärr, Nyköpings kommun.


Helhetsplan utemiljö – Malmö sjukhusområde, Region Skåne.


Lek på riktigt och Riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser,.

LÄSTIPS av Lars Marcus

”Sysslar man med arkitektur och stadsbyggnad finns två grundfrågor, dels hur människan förhåller sig till den byggda miljön, dels hur den byggda miljön påverkar relationer mellan människor.

Den första frågan beskrivs mycket väl av affordance-teorin, väl sammanfattat av James Gibson i artikeln:

Gibson, J. (1977), The Theory of Affordances. In Perceiving, Acting, and Knowing, eds. R. Shaw and J. Bransford. Hoboken, USA: John Wiley and sons.

Och den andra frågan kan du läsa om i kapitel ett i boken:

Collins, R. (2004). Interaction ritual chains. Princeton: Princeton University Press.