Jämlik trafik & hållbar mobilitet

Hur mycket är det rimligt att en bil står parkerad och bara tar upp yta? Planerar vi för bilarna snarare än för hur vi människor vill transportera oss? Går det att komma fram till en objektivt optimal lösning på trafiken eller finns det alltid vinnare och förlorare? Och vad krävs för att skapa en hållbar framtid för transporter av både gods och människor? Det funderar vi på i detta avsnitt om jämlik trafik och hållbar mobilitet med forskaren Karin Winter och konsulten Karolina Pamp Sandgren. Redaktör och programledare Kris Johnson-Jones. Producent Cecilia Corfitsen, Umami Produktion.

Gäster i programmet

KAROLINA PAMP SANDGREN

Karolina Pamp Sandgren är strateg kombinerad mobilitet på teknikkonsultföretaget AFRY. Hon arbetar med hur olika transportslag kan fungera tillsammans, med fokus på delningstjänster, elektrifiering och autonoma transporter.

Här är några av Karolinas texter och analyser:

Elsparkcykeln – hot eller möjlighet

Mobilitetstrender

Framtidens städer och mobilitet

 

KARIN WINTER

Karin Winter intresserar sig som forskare och praktiker särskilt för sociala perspektiv i samhällsplanering. Hon är i knuten till universitetet NMBU – Norges Miljö och Biovetenskaplige univetsitet – och arbetar som sakkunnig på Trafikverket. Våren 2021 lade hon fram sin avhandling om sociala skillnader vid Kungliga Tekniska högskolan.

Karins avhandling Tankemotståndet mot sociala skillnader som transportplaneringsfråga 

En kortare text: ”Sociala skillnader i omställningsdiskussionen”, se kap 7 (sid 70-76) i boken På väg mot hållbar omställning?

För den som vill läsa mer om begreppen sociala skillnader och social hållbarhet, finns en längre intervju på detta tema med Karin i tidskriften PLAN, nummer 5-6 2021.