Bostadspolitik

Vilka hamnar utanför med dagens bostadspolitik? Vilka lösningar behövs för att även svaga grupper ska hitta långsiktigt boende? Och var är de politiska låsningarna? Vad är det egentligen vi bygger och hur väl passar det in med behoven?

Gäster i programmet

Helen Runting

Helen Runting

Helen Runting är arkitekturteoretiker, stadsplanerare och urban designer samt delägare i arkitektkontoret Secretary. Hennes texter och projekt riktar genom kritisk teori, politisk ekonomi och konstteori, en kritisk blick mot den samtida produktion av, och samtalet kring, arkitektur. Hennes teoriarbete hävdar att en annan värld är möjligt. Helen har jobbat som urban designer på Tengbom i Stockholm och Hansen Partnership i Melbourne med storskaliga masterplan-projekt i Finland och Vietnam. Hon har varit årskursansvarig för mastersprogrammet inom arkitektur (2017) och inom hållbar samhällsplanering och stadsutformning (2018-2019) på KTH Arkitekturskolan samt chefredaktör på tidskriften PLAN (2018-2021).

I boken ”14 495 lägenheter” går Secretary igenom alla flerbostadshus som fått bygglov i alla Stockholmsregionen under 2017. Det ger ett ”arkitektoniskt aggregat” – en unik helhetsbild av arkitekturen i huvudstaden, som illustrerar både bostadsbrist och byggboom.

Henrik Weston

Henrik Weston arbetar med bostadsförsörjning på Länsstyrelsen Stockholm. Henrik har över 25-års erfarenhet av samhällsplaneringsfrågor både i ett kommunalt och i ett regionalt perspektiv samt erfarenhet från en privat fastighetsförvaltning. Henrik har en fil mag i samhällsplanering vid Stockholms universitet.

Länsstyrelsens rapport Läget i länet 2022